Språkvetenskapliga ämnen

Inom de 41 ämnesgrupper som tillsammans utgör ämnesdelområdet språkvetenskapliga ämnen uppgick antalet kurser till 4 060, vilket motsvarade 46 procent av kursutbudet inom ämnesområdet humaniora och teologi. Andelen kurser som var klassificerade till mer än ett utbildningsområde uppgick till 7 procent, varav 7 procent utgjordes av kurser klassificerade till två utbildningsområden. I förhållande till det totala utbudet i högskolan utgjorde kurserna inom språkvetenskapliga ämnen 8 procent, vilket gjorde det till nummer 2 utav 41 i storleksordning.

På dessa kurser var under året 16 580 helårsstudenter registrerade. Detta motsvarade 41 procent av alla helårsstudenter inom ämnesområdet humaniora och teologi. I förhållande till samtliga inom högskolan utgjorde helårsstudenterna inom språkvetenskapliga ämnen 6 procent. Räknat i på det här sättet rankades ämnesdelområdet som nummer 4 utav 41 i storleksordning.

Helårsstudenternas ekonomiska värde uppgick till 550 miljoner kronor, vilket motsvarade 33 procent utav det samlade värdet inom ämnesdelområdet. I förhållande till det samlade ekonomiska värdet utav högskolans samtliga helårsstudenter under 2019 utgjorde ersättningen inom språkvetenskapliga ämnen 4 procent. Ämnesdelområdets rangordning i det här hänseendet var nummer 9 av 41.

 

Figur 3.1.1: Andel helårsstudenter per ämnesgrupp (x-axel) inom ämnesdelområdet språkvetenskapliga ämnen, efter utbildningsområde (färg), år 2019

På dessa kurser var under året 16 580 helårsstudenter registrerade. Detta motsvarade 41 procent av alla helårsstudenter inom ämnesområdet humaniora och teologi. I förhållande till samtliga inom högskolan utgjorde helårsstudenterna inom språkvetenskapliga ämnen 6 procent. Räknat i på det här sättet rankades ämnesdelområdet som nummer 4 utav 41 i storleksordning. Helårsstudenternas ekonomiska värde uppgick till 550 miljoner kronor, vilket motsvarade 33 procent utav det samlade värdet inom ämnesdelområdet. I förhållande till det samlade ekonomiska värdet utav högskolans samtliga helårsstudenter under 2019 utgjorde ersättningen inom språkvetenskapliga ämnen 4 procent. Ämnesdelområdets rangordning i det här hänseendet var nummer 9 av 41. Figur 3.1.1: Andel helårsstudenter per ämnesgrupp (x-axel) inom ämnesdelområdet språkvetenskapliga ämnen, efter utbildningsområde (färg), år 2019