Religionsvetenskap

Inom de 2 ämnesgrupper som tillsammans utgör ämnesdelområdet religionsvetenskap uppgick antalet kurser till 820, vilket motsvarade 9 procent av kursutbudet inom ämnesområdet humaniora och teologi. Andelen kurser som var klassificerade till mer än ett utbildningsområde uppgick till 6 procent, varav 6 procent utgjordes av kurser klassificerade till två utbildningsområden. I förhållande till det totala utbudet i högskolan utgjorde kurserna inom religionsvetenskap 2 procent, vilket gjorde det till nummer 21 utav 41 i storleksordning.

På dessa kurser var under året 2 540 helårsstudenter registrerade. Detta motsvarade 6 procent av alla helårsstudenter inom ämnesområdet humaniora och teologi. I förhållande till samtliga inom högskolan utgjorde helårsstudenterna inom religionsvetenskap 1 procent. Räknat i på det här sättet rankades ämnesdelområdet som nummer 26 utav 41 i storleksordning.

Helårsstudenternas ekonomiska värde uppgick till 80 miljoner kronor, vilket motsvarade 5 procent utav det samlade värdet inom ämnesdelområdet. I förhållande till det samlade ekonomiska värdet utav högskolans samtliga helårsstudenter under 2019 utgjorde ersättningen inom religionsvetenskap 1 procent. Ämnesdelområdets rangordning i det här hänseendet var nummer 33 av 41.

 

Figur 3.4.1: Andel helårsstudenter per ämnesgrupp (x-axel) inom ämnesdelområdet religionsvetenskap, efter utbildningsområde (färg), år 2019

Figur 3.4.1: Andel helårsstudenter per ämnesgrupp (x-axel) inom ämnesdelområdet religionsvetenskap, efter utbildningsområde (färg), år 2019