Journalistik, kommunikation och information

Inom de 5 ämnesgrupper som tillsammans utgör ämnesdelområdet journalistik, kommunikation och information uppgick antalet kurser till 1 320, vilket motsvarade 15 procent av kursutbudet inom ämnesområdet humaniora och teologi. Andelen kurser som var klassificerade till mer än ett utbildningsområde uppgick till 25 procent, varav 23 procent utgjordes av kurser klassificerade till två utbildningsområden. I förhållande till det totala utbudet i högskolan utgjorde kurserna inom journalistik, kommunikation och information 3 procent, vilket gjorde det till nummer 14 utav 41 i storleksordning.

På dessa kurser var under året 8 720 helårsstudenter registrerade. Detta motsvarade 21 procent av alla helårsstudenter inom ämnesområdet humaniora och teologi. I förhållande till samtliga inom högskolan utgjorde helårsstudenterna inom journalistik, kommunikation och information 3 procent. Räknat i på det här sättet rankades ämnesdelområdet som nummer 12 utav 41 i storleksordning.

Helårsstudenternas ekonomiska värde uppgick till 590 miljoner kronor, vilket motsvarade 35 procent utav det samlade värdet inom ämnesdelområdet. I förhållande till det samlade ekonomiska värdet utav högskolans samtliga helårsstudenter under 2019 utgjorde ersättningen inom journalistik, kommunikation och information 4 procent. Ämnesdelområdets rangordning i det här hänseendet var nummer 8 av 41.

 

Figur 3.3.1: Andel helårsstudenter per ämnesgrupp (x-axel) inom ämnesdelområdet journalistik, kommunikation och information, efter utbildningsområde (färg), år 2019

Figur 3.3.1: Andel helårsstudenter per ämnesgrupp (x-axel) inom ämnesdelområdet journalistik, kommunikation och information, efter utbildningsområde (färg), år 2019