Historisk-filosofiska ämnen

Inom de 17 ämnesgrupper som tillsammans utgör ämnesdelområdet historisk-filosofiska ämnen uppgick antalet kurser till 2 640, vilket motsvarade 30 procent av kursutbudet inom ämnesområdet humaniora och teologi. Andelen kurser som var klassificerade till mer än ett utbildningsområde uppgick till 14 procent, varav 13 procent utgjordes av kurser klassificerade till två utbildningsområden. I förhållande till det totala utbudet i högskolan utgjorde kurserna inom historisk-filosofiska ämnen 5 procent, vilket gjorde det till nummer 4 utav 41 i storleksordning.

På dessa kurser var under året 12 770 helårsstudenter registrerade. Detta motsvarade 31 procent av alla helårsstudenter inom ämnesområdet humaniora och teologi. I förhållande till samtliga inom högskolan utgjorde helårsstudenterna inom historisk-filosofiska ämnen 4 procent. Räknat i på det här sättet rankades ämnesdelområdet som nummer 8 utav 41 i storleksordning.

Helårsstudenternas ekonomiska värde uppgick till 450 miljoner kronor, vilket motsvarade 27 procent utav det samlade värdet inom ämnesdelområdet. I förhållande till det samlade ekonomiska värdet utav högskolans samtliga helårsstudenter under 2019 utgjorde ersättningen inom historisk-filosofiska ämnen 3 procent. Ämnesdelområdets rangordning i det här hänseendet var nummer 13 av 41.

 

Figur 3.2.1: Andel helårsstudenter per ämnesgrupp (x-axel) inom ämnesdelområdet historisk-filosofiska ämnen, efter utbildningsområde (färg), år 2019

Figur 3.2.1: Andel helårsstudenter per ämnesgrupp (x-axel) inom ämnesdelområdet historisk-filosofiska ämnen, efter utbildningsområde (färg), år 2019