För första gången har Universitetskanslersämbetet fått tillgång till den kompletta klassificeringen av den svenska högskolans kursutbud. Varje kurs som ges vid ett svenskt lärosäte klassificeras till ett eller flera utbildningsområden vilket avgör hur mycket resurser lärosätet får tilldelat. 2019 motsvarade dessa resurser ett samlat ekonomiskt värde av 14,7 miljarder kronor.

Den svenska högskolas utbildningsutbud utgjordes av knappt 51 000 kurser under 2019. Genom att beskriva och kommentera kursklassificeringen vill vi skapa ökad förståelsen för sambandet mellan den utbildning som bedrivs vid lärosätena och den ersättning som de erhåller för denna. I denna rapport kan du ta del av samtliga 8 ämnesområden och 41 ämnesdelområden.

Rapport: Kursklassificering i högskolan - hela bilden