Statistik & analys

Vi följer upp och analyserar utvecklingen och trender inom den svenska högskolan. Vi ansvarar också för den officiella statistiken på högskoleområdet.

 

Analys och uppföljning

UKÄ publicerar regelbundet rapporter för att sprida fakta och kunskap om den svenska högskolan.

Officiell statistik om högskolan

Regeringen har utsett UKÄ att ansvara för officiell statistik om den svenska högskolan.

Lärosätenas effektivitet

UKÄ granskar hur effektivt universiteten och högskolorna bedriver sin verksamhet och hur resurserna utnyttjas.

Information om statistiken

Här hittar du ämneslistor och beskrivningar av de begrepp och metoder som UKÄ använder i statistiken.

Publikationer med statistik

UKÄ publicerar regelbundet publikationer med statistik om den svenska högskolan.

Årsrapport om universitet och högskolor

UKÄ:s årsrapport ger en samlad bild av den svenska högskolan.

Rapportera uppgifter till UKÄ

Den här informationen vänder sig till dig på ett universitet eller en högskola som rapporterar in uppgifter till UKÄ.

Frågor om UKÄ:s statistik

Undrar du över något som gäller UKÄ:s statistik om universitet och högskolor? Välkommen att kontakta oss!

Dokumentation om statistiken

Här finns information om kvalitetsdeklarationer för UKÄ:s statistik och hur statistiken har tagits fram.