Bättre studievillkor kan ge fler behöriga lärare

Diagram

UKÄ har delredovisat regeringsuppdraget att följa och utvärdera vidareutbildning av lärare som saknar examen, VAL II.