Sortering

 • Relevans
 • Datum

Filtrering

Informationstyp

 • Rapport (15)
 • Statistisk analys (1)

Din sökning Genusperspektiv på vårdvetenskap gav 20 träffar.

 1. Genusperspektiv på vårdvetenskap Ann Öhman Högskoleverket • Luntmakargatan 13 • Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 • fax 08-563 085 50 • e-post hsv@hsv.se • www.hsv.se Genusperspektiv

  Skapad: 2009-05-08

 2. bedömning av utländsk utbildning och studieinformation. Läs mer på vår webbplats www.hsv.se. i samarbete med M alin A h-K ing G enusperspektiv på biologi Genusperspektiv på biologi Malin Ah-King

  Skapad: 2012-04-17

 3. U lla Eriksson-Z etterquist & Elisabeth Sundin G enusperspektiv på företagsekonom i Genusperspektiv på företagsekonomi Ulla Eriksson-Zetterquist Elisabeth Sundin Genusperspektiv på företagsekonomi

  Skapad: 2012-11-22

 4. och genusperspektiv 17 Utgångspunkter och kriterier för bedömningen 17 Allmänna iakttagelser 21 De konstnärliga högskolorna 23 Organisation 25 Rekrytering och incitament 31 Karriärvägar 34 Professorer 36

  Skapad: 2003-11-11

 5. Genusperspektiv 33 Mångfaldsperspektiv 34 Internationalisering 34 Samverkan 35 Fristående kurser 35 Psykologprogram 39 Forskarutbildning 44 LÄROSÄTEN SOM GER GRUNDUTBILDNING I PSYKOLOGI PÅ FRISTÅENDE KURSER

  Skapad: 2004-04-06

 6. som ett led i jämställdhetsarbetet 44 eXperimentLabbet – XL 47 Barn- och ungdomspedagogiska programmet med naturvetenskaplig-teknisk inriktning 50 Genusperspektiv i utbildningen 55 Inte bara Syster Angelica

  Skapad: 2000-02-01

 7. om studenternas bakgrund, i vilken mån utvärderingarna varit kvalitetsdrivande, genusperspektiv samt tvärvetenskapliga utbildningar. Den första i serien som nu presenteras är en statistisk analys

  Skapad: 2014-05-21

 8. POSTADRESS Box 7703 SE-103 95 Stockholm BESÖKSADRESS Löjtnantsgatan 21 Stockholm TELEFON +46 8 563 085 00 FAX +46 8 563 085 50 ORGANISATIONSNR 202100-6495 KONTAKT registrator@uka.se www.uka.se BESLUT 1(4) Datum Reg.nr 2019-03-19 411-00486-17 Rektor

  Skapad: 2014-05-21

 9. med inriktning mot entreprenörskap och ny teknik, industriell ekonomi och organisation med inriktning mot innovation management och arbetsvetenskap med inrikt- ning mot genusperspektiv samt arbetsvetenskap

  Skapad: 1997-10-01

 10. professor, medicinsk radiofysik, Uppsala universitet, Jonas Grafström, studerande, Stockholms universitet, Helena Ramsing, studerande, Lunds universitet. Sjuksköterskeexamen/omvårdnad/vårdvetenskap Kenneth

  Skapad: 2007-04-24