Sortering

 • Relevans
 • Datum

Filtrering

Ämnesområde

 • Fakta om högskolan (1)
 • Kvalitet & examenstillstånd (6)
 • Om oss (7)
 • Statistik & analys (16)

Informationstyp

 • Aktuellt (5)
 • Beslut (198)
 • Effektivitetsanalys (6)
 • Effektivitetsfakta (2)
 • Rapport (607)
 • Remissvar (20)
 • Statistisk analys (24)
 • Statistiskt meddelande (25)
 • Vägledning (6)

Din sökning Forskning och forskarutbildning gav 1026 träffar.

 1. Forskning och forskarutbildning Hur många väljer att doktorera? Inom vilka ämnesområden finns flest doktorander? Vilka forskningsresurser har universiteten och högskolorna? Till publikationerna

  Skapad: 2017-01-25

 2. Forskning och forskarutbildning UKÄ:s publikationer om forskning och utbildningar på forskarnivå. 2021 2021-06-17: Forskarutbildning vid högskolorna - en fråga om profilering 2021-03-24: Högst

  Skapad: 2017-01-25

  Uppdaterad: 2021-06-17

 3. Fokus forskarutbildning I temaprojektet Fokus forskarutbildning undersöker vi forskningsutbildningen ur olika aspekter. Vi studerar studenternas intresse för forskarutbildningen i Sverige

  Skapad: 2019-09-13

  Uppdaterad: 2021-04-14

 4. Test av ny utvärderingsmodell för forskarutbildning Ett nytt system för utvärdering av forskarutbildning är ute på remiss. Under våren 2015 startar UKÄ ett antal pilotutvärderingar för att testa

  Skapad: 2015-02-15

 5. Hur värderas en forskarutbildning? En jämförande studie av individer födda 1970–1985 med och utan examen på forskarnivå Rapport 2019:24 Hur värderas en forskarutbildning? Utgiven

  Skapad: 2015-02-15

 6. Forskarutbildning vid högskolorna ­– En fråga om profilering Syftet med regeringens reform utifrån propositionen Forskarutbildning med profilering och kvalitet (prop. 2008/09:134) var att fler

  Skapad: 2021-06-17

 7. till forskning och forskarutbildning ur jämställdhetsperspektiv Regeringen har gett Högskoleverket i uppdrag att göra en förstudie i syfte att kartlägga tillgängligt underlag samt vilket underlag som saknas

  Skapad: 2012-12-18

 8. Rapport 2006:49 R Utvärdering av grund- och forskarutbildning i kognitionsvetenskap Högskoleverket • Luntmakargatan 13 • Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 • fax 08-563 085 50 • e-post hsv

  Skapad: 2006-12-06

 9. Forskarutbildning vid högskolorna En fråga om profilering Forskarutbildning vid högskolorna En fråga om profilering Rapport 2021:14 Utgiven av Universitetskanslersämbetet 2021 Författare: Nils Olsson

  Skapad: 2006-12-06

 10. Utländska doktorander i svensk forskarutbildning Rapport 2009:14 R Högskoleverket • Luntmakargatan 13 • Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 • fax 08-563 085 50 • e-post hsv@hsv.se

  Skapad: 2009-05-27