Lista över universitet, högskolor och enskilda utbildningsanordnare

Det här är en lista som tar dig till webbplatserna för de lärosäten som har examenstillstånd.

Universitetens webbplatser

Uppsala universitets webbplats, uu.se

Lunds universitets webbplats, lu.se

Göteborgs universitets webbplats, gu.se

Stockholms universitets webbplats, su.se

Umeå universitets webbplats, umu.se

Linköpings universitets webbplats, liu.se

Karolinska institutets webbplats, ki.se

Kungliga Tekniska högskolans webbplats, kth.se

Chalmers tekniska högskolas webbplats, chalmers.se

Luleå tekniska universitets webbplats, ltu.se

Handelshögskolan i Stockholms webbplats, hhs.se

Sveriges lantbruksuniversitets webbplats, slu.se

Karlstads universitets webbplats, kau.se

Linnéuniversitetets webbplats, lnu.se

Örebro universitets webbplats, oru.se

Mittuniversitetets webbplats, miun.se

Malmö universitets webbplats, mau.se

Mälardalens universitets webbplats, mdu.se

Högskolornas webbplatser

Blekinge tekniska högskolas webbplats, bth.se

Försvarshögskolans webbplats, fhs.se

Gymnastik- och idrottshögskolans webbplats, gih.se

Högskolan i Borås webbplats, hb.se

Högskolan Dalarnas webbplats, du.se

Högskolan i Gävles webbplats, hig.se

Högskolan i Halmstads webbplats, hh.se

Högskolan Kristianstads webbplats, hkr.se

Högskolan i Skövdes webbplats, his.se

Högskolan Västs webbplats, hv.se

Stiftelsen Högskolan i Jönköpings webbplats, ju.se

Södertörns högskolas webbplats, sh.se

De konstnärliga högskolornas webbplatser

Beckmans designhögskolas webbplats, beckmans.se

Konstfacks webbplats, konstfack.se

Kungliga Konsthögskolans webbplats, kkh.se

Kungliga Musikhögskolan i Stockholms webbplats, kmh.se

Stockholms konstnärliga högskolas webbplats, uniarts.se

Övriga enskilda utbildningsanordnares webbplatser

Brunnsviks folkhögskolas webbplats, brunnsvik.se

Ericastiftelsens webbplats, ericastiftelsen.se

Gammelkroppa skogsskolas webbplats, gammelkroppa.se

Johannelunds teologiska högskolas webbplats, johannelund.nu

Marie Cederschiöld högskolas webbplats, mchs.se

Newmaninstitutets webbplats, newman.se

Röda Korsets Högskolas webbplats, rkh.se

Sophiahemmet Högskolas webbplats, shh.se

Stockholms Musikpedagogiska Instituts webbplats, smi.se

Svenska institutet för kognitiv psykoterapis webbplats, cbti.se

Skandinaviens akademi för psykoterapiutvecklings webbplats, sapu.se

Enskilda Högskolan Stockholms webbplats, ehs.se

Världssjöfartsuniversitetets webbplats, wmu.se

Akademi för ledarskap och teologi (ALT)

Sidan uppdaterades den 7 juni 2023