Vägledning för uppföljning av utbildningar med ifrågasatt kvalitet

Vägledningen gäller de utbildningar som har fått omdömet ifrågasatt kvalitet inom en utbildningsutvärdering på grundnivå, avancerad nivå eller forskarnivå. Dessa utbildningar ska därmed följas upp ett år efter utvärderingens beslut.

Eftersom uppföljningsprocessen inte skiljer sig åt beroende på utbildningsnivå innehåller denna vägledning instruktioner både för uppföljning av utbildningar på grundnivå och avancerade nivå samt utbildningar på forskarnivå.

Underlaget för uppföljningen består av lärosätets åtgärdsredovisning. I åtgärdsredovisningen redovisar lärosätet vilka åtgärder som vidtagits för det eller de bedömningsområden som inte bedömts som tillfredsställande. Åtgärdsredovisningen skrivs i UKÄ:s mall. Observera att det finns en mall för utbildning på grundnivå och avancerad nivå och en annan mall för utbildning på forskarnivå.