Rättssäker examination

Vägledningen Rättssäker examination har uppdaterats och finns nu i en fjärde upplaga, som kan laddas ned som pdf här.

Rättssäker examination är en vägledning om vad som gäller bland annat kring examination, betyg och kursplaner.

Universiteten och högskolorna har stor frihet att utforma examinationen av studenterna. Det innebär bland annat att det är lärosätena själva som bestämmer vilka examinationsformer som ska användas för olika kurser. Friheten är viktig för att kunna anpassa examinationen efter de skilda förutsättningar som kan gälla för olika utbildningar. Men examinationen ställer också lärosätena inför olika typer av utmaningar när det gäller de rättsliga aspekterna.

Det finns också en sammanfattning av vägledningen översatt till engelska.

UKÄ:s förhoppning är att rapporten ska kunna användas i universitetens och högskolornas arbete med att trygga rättssäkerheten vid examinationen av studenter.

Den fjärde upplagan av Rättssäker examination finns endast i digital version (pdf). Pdf, 560.5 kB.