Vägledning för tillsyn av lärosätenas regeltillämpning

Åren 2017–2021 genomförde UKÄ juridisk lärosätestillsyn på alla universitet och högskolor. I en särskild vägledning beskrevs hur granskningen gick till och vilka underlag som lärosätena skulle skicka in till UKÄ.

Granskningen utgick från åtta områden

  • tillgodoräknande
  • studentinflytande
  • kurs- och utbildningsplaner
  • kursvärderingar
  • anställning av personal
  • överklagande och klagomål
  • bisysslor
  • oredlighet i forskning.