Vägledning för utbildningsutvärderingar på forskarnivå

Mellan 2017 och 2022 kommer UKÄ att granska kvaliteten på cirka en fjärdeldel av alla forskarutbildningar. I vägledningen finns all information om hur utvärderingen går till.

Utvärdering av utbildning på forskarnivå ingår som en del av våra utbildningsutvärderingar som är en av fyra granskningskomponenter inom det nationella systemet för kvalitetssäkring av högre utbildning.

I vägledningen finns alla bedömningsgrunder som lärosätena ska utgå ifrån när de skriver sina självvärderingar.

Syftet med utbildningsutvärderingarna är både att kontrollera utbildningarnas resultat och att bidra till lärosätenas utveckling av kvaliteten på de utvärderade utbildningarna.