Vägledning för granskningar av lärosätenas kvalitetssäkringsarbete

UKÄ granskar universitetens och högskolornas egna kvalitetssäkringsarbete. I den här vägledningen finns all information om hur granskningen går till.

I vägledningen beskrivs hur granskningen går till. Här finns också alla bedömningsgrunder som lärosätena ska utgå ifrån när de skriver sina självvärderingar.

Alla universitet och högskolor och kommer att få sitt interna kvalitetssäkringsarbete granskat fram till 2022.