Vägledning för omprövning av beslut inom kvalitetssäkring

Den här vägledningen beskriver de förutsättningar och processer som gäller då ett universitet eller en högskola begär att ompröva UKÄ:s beslut inom kvalitetssäkring av högre utbildning.

Alla lärosäten har möjlighet att begära omprövning av UKÄ:s beslut som rör våra kvalitetsgranskningar. UKÄ kan ompröva beslut inom alla fyra komponenter som ingår i det nationella kvalitetssäkringssystemet:

  • utbildningsutvärderingar
  • granskningar av lärosätets kvalitetssäkringsarbete
  • prövningar av examenstillstånd
  • tematiska utvärderingar

Det genomförs inte någon helt ny granskningsprocess när ett beslut ska omprövas. Vi tillsätter en särskild nationell expertgrupp som undersöker om det förekommit brister i den tidigare granskningsprocessen.

Vår målsättning att omprövningen ska behandlas inom tre månader.