Vägledning för ansökan om examenstillstånd

Statliga universitet och högskolor kan ansöka om examenstillstånd till UKÄ. I vägledningen finns all information om hur ansökan ska utformas och hur prövningen går till.

Vägledningen är reviderad under maj 2021. Den nya versionen innehåller en text om samarbeten om examenstillsånd.

Följ strukturen i UKÄ:s mallar

Bedömningen underlättas om ansökan följer dispositionen med UKÄ:s kvalitetsaspekter samt att efterfrågade tabeller och övriga bilagor bifogas.

Bilagor till vägledningen

Lärosätet ska beskriva och motivera utifrån de olika bedömningsgrunderna som finns i respektive bilaga:

Mallar

Instruktioner om hur mallarna ska användas finns i vägledningen ovan.

Ladda ner mallar för ansökan här.

Statliga universitet och högskolor ansöker om tillstånd till UKÄ. Enskilda utbildningsanordnare samt Sveriges lantbruksuniversitet och Försvarshögskolan skickar sin ansökan till regeringen, som i regel skickar den till UKÄ för prövning.