Vägledning för ansökan om examenstillstånd

Statliga universitet och högskolor kan ansöka om examenstillstånd till UKÄ. I vägledningen finns all information om hur ansökan ska utformas och hur prövningen går till.

OBS! Vägledningen är ny och börjar gälla för ansökningar som lämnas in från och med 1 januari 2019.

Följ strukturen i UKÄ:s mallar

Bedömningen underlättas om ansökan följer dispositionen med UKÄ:s kvalitetsaspekter samt att efterfrågade tabeller och övriga bilagor bifogas.

Bilagor till vägledningen

Lärosätet ska beskriva och motivera utifrån de olika bedömningsgrunderna som finns i respektive bilaga:

Mallar

Instruktioner om hur mallarna ska användas finns i vägledningen ovan.

Statliga universitet och högskolor ansöker om tillstånd till UKÄ. Enskilda utbildningsanordnare samt Sveriges lantbruksuniversitet och Försvarshögskolan skickar sin ansökan till regeringen, som i regel skickar den till UKÄ för prövning.