Vägledning för tematisk utvärdering av hållbar utveckling

Under 2017 granskar UKÄ lärosätenas arbete med hållbar utveckling. I vägledningen finns all information om hur utvärderingen går till och vad som kommer att bedömas.

Tematiska utvärderingar är en av fyra granskningskomponenter som ingår i det nationella systemet för kvalitetssäkring av högre utbildning. Den här utvärderingen av hållbar utveckling är den första som görs.

Bedömningsgrunder

I vägledningen beskriver vi hur granskningen kommer att gå till. Här finns också alla bedömningsgrunder som lärosätena ska utgå ifrån när de skriver sina självvärderingar.

De tematiska utvärderingarna bidrar med viktig kunskap och nationella jämförelser av lärosätenas arbete inom vissa teman. Vid en tematisk utvärdering ingår alltid samtliga universitet och högskolor.