Vägledning för pilotgranskning av lärosätenas kvalitetssäkringsarbete

Under 2017 gjordes en pilotgranskning av fyra lärosätens interna kvalitetssäkringsarbete. I vägledningen finns all information om hur granskningen gick till och vad som bedömdes.

I vägledningen beskrivs hur granskningen gick till. Här finns också alla bedömningsgrunder som lärosätena skulle utgå ifrån när de skrev sina självvärderingar.

Pilotstudien skulle pröva metoden för granskning av lärosätenas kvalitetssäkringsarbete som är en av de fyra granskningskomponenterna inom det nationella systemet för kvalitetssäkring av högre utbildning.

UKÄ har därefter utvärderat metoden och justerat den utifrån erfarenheterna från pilotgranskningen. En ny vägledning för granskningar av lärosätenas kvalitetssäkringsarbete har tagits fram.

Ny vägledning 2018