Vägledningar

För att underlätta för universitet och högskolor har UKÄ tagit fram vägledningar.

UKÄ:s vägledningar för lärosäten