Högskolelagens krav att vissa beslut ska fattas av personer med vetenskaplig kompetens gäller även vid Försvarshögskolan

Beslutet i korthet

En grupp professorer vid Försvarshögskolan har anmält högskolan till Universitetskanslersämbetet (UKÄ). Frågan i ärendet handlar om kravet i 2 kap. 6 § högskolelagen (1992:1434) på att vissa beslut ska fattas av personer med vetenskaplig kompetens även gäller vid Försvarshögskolan. Anmälarna anser att Försvars­högskolan omfattas av kravet i högskolelagen, medan högskolans ledning menar att kravet inte gäller för högskolan. UKÄ konstaterar i sitt beslut att regeringen har meddelat föreskrifter om några organ vid Försvarshögskolan, bland annat forsknings- och utbildningsnämnden. När det gäller de organen beslutar inte Försvarshögskolan om sin interna organisation. Därmed gäller inte kravet i 2 kap. 6 § högskolelagen för de organen. UKÄ anser dock att högskolelagen och anslutande föreskrifter måste tolkas så att kravet i 2 kap. 6 § högskolelagen gäller när Försvarshögskolan beslutar om sin interna organisation i övrigt.