Försvarshögskolans begäran om förhandsbesked om examensbenämningen på ett magisterprogram

Försvarshögskolan har begärt förhandsbesked av Universitetskanslersämbetet om examensbenämningen för ett planerat magisterprogram. Vi bedömer att inget av Försvarshögskolans tre alternativ till examensbenämning med engelsk översättning strider mot gällande bestämmelser inom området.

Det är upp till Försvarshögskolan att bestämma vilket alternativ som är lämpligast. Försvarshögskolan bör dock beakta de synpunkter som Universitets- och högskolerådet har framfört i ärendet.