Beslut i ärende gällande oredlighet i forskning på Lunds Universitet

Lunds universitet beslutade den 15 november 2018 att A.A. har gjort sig skyldig till oredlighet i forskning i två projekt. A.A. har därför anmält universitetet till UKÄ.

UKÄ konstaterar följande:

  • att Lunds universitet har dröjt med att kommunicera visst material i ärendet med A.A.
  • att universitetet har brustit i att utreda om A.A., innan universitetet beslutade i ärendet, begärde att ett yttrande skulle hämtas in från etikprövningsnämndens expertgrupp.
  • att universitetet på eget initiativ skulle ha informerat A.A. om identiteten på en ”postdoc” som bistod de sakkunniga i den fullständiga utredningen.

UKÄ anser att universitetet sammantaget ska kritiseras för de brister som kommit fram i ärendet.