Kritik mot Högskolan Dalarna för ändring av antagningsbeslut

I en anmälan till UKÄ har en student angett att hon inför höstterminen 2019 blivit antagen till en kurs vid Högskolan Dalarna. Studenten hade redan ett godkänt resultat på kursen. Därefter kunde hon inte registrera sig på kursen eftersom Högskolan Dalarna menar att en student som redan är godkänd på en kurs inte ska kunna läsa samma kurs en gång till.

UKÄ konstaterar i detta beslut att det inte finns några bestämmelser i högskoleförfattningarna som reglerar frågan om det går att ändra ett positivt antagningsbeslut, samt vägra registrering på kursen.

– Vi gör bedömningen att Högskolan Dalarna saknat författningsstöd för att ändra studentens gynnande antagningsbeslut, och därmed har högskolan inte heller haft rätt att vägra henne att registrera sig på kursen. Högskolan Dalarna förtjänar därför kritik, säger Sofia Tiberg, verksjurist på UKÄ.