Kritik mot Södertörns högskola för långa handläggningstider

I en anmälan till UKÄ har studentkåren vid Södertörns högskola anmält att handläggningstiden för disciplinärenden under ett års tid varit alltför lång. UKÄ konstaterar att handläggningen i många ärenden uppgått till närmare ett år och i flera ärenden dessutom överstigit ett år.

- Denna handläggningstid är alltför lång i förhållande till kravet i förvaltningslagen på en så enkel, snabb och kostnadseffektiv handläggning som möjligt utan att rättssäkerheten eftersätts, och vi riktar därför kritik mot Södertörns högskola, säger Sofia Tiberg, verksjurist på UKÄ.

Stadig uppgång av disciplinärenden

Södertörns högskola har uppgett att högskolan under senare år haft en stadig uppgång av disciplinärenden, men att ökade resurser, bättre administrativa rutiner och ett övergripande kvalitetsutvecklingsarbete under hösten 2018 kraftigt förbättrat ärendebalansen. Högskolan konstaterar dock att det finns mycket kvar att göra och att man fortsättningsvis tar detta på stort allvar. UKÄ kommer att följa upp Södertörns högskolas handläggningstider i disciplinärenden under hösten 2019.