Anmälan mot Uppsala universitet angående studentinflytande

UKÄ kritiserar Uppsala universitet för att det inte följt högskolelagens regler om studentinflytande vid revidering av en aktuell kursplan. Universitetet har inte heller följt sina egna riktlinjer om att kursplaner ska vara fastställda i god tid före sista ansökningsdatum.

I en anmälan till UKÄ har Uppsala teknolog- och naturvetarkår (studentkåren) anmält Uppsala universitet. Studentkåren klagade bland annat på att universitetet brutit mot reglerna om studentrepresentation när det gäller revideringen av en kursplan.

UKÄ:s bedömning

Förslaget till revidering av aktuell kursplan arbetades fram i en tillfällig arbetsgrupp som skapades för att komma fram till en lösning om kursplanen. Enligt högskolelagen har studenterna rätt att vara representerade i all beredning som har betydelse för utbildningen. Därför anser UKÄ att studenterna måste anses ha haft rätt att delta i den tillfälliga gruppens arbete. Eftersom studenterna inte har fått denna möjlighet kritiserar UKÄ Uppsala universitet för att det inte följt bestämmelserna om studentinflytande.

UKÄ kritiserar också universitetet för att det inte följt sina egna riktlinjer om att kursplaner ska vara fastställda i god tid före sista ansökningsdatum. Revideringen av kursplanen beslutades i slutet av augusti 2016 och tillämpades omgående vid terminsstarten hösten 2016.