Studentinflytande vid rekrytering av rektor och prorektor

Under beredningen av anställningarna som rektor och prorektor vid Göteborgs universitet avgick flera studentrepresentanter i hörande­församlingen, ett beredande organ. Göteborgs universitets studentkårer önskade då få utse nya representanter. Universitetet nekade dock studenterna detta med hänvisning till sina regler om att det vid val av ledamöter till hörandeförsamlingen inte får utses ersättare.

Universitetskanslersämbetet konstaterar, att uppgiften att ta fram förslag till rektor och prorektor måste anses vara sådan beredning, som har betydelse för utbildningen och studenternas situation. Studenterna hade därmed rätt att vara representerade vid beredningen i hörandeförsamlingen.

Reglerna i student­kårsförordningen innebär att det är studentkåren som bestämmer vilka studentrepresentanter som ska utses och om de ska entledigas. Ämbetet kritiserar därför Göteborgs universitet för att studentkåren inte fick utse nya studentrepresentanter.