Byte av huvudhandledare för en doktorand

I en anmälan till UKÄ har en doktorand bland annat ifrågasatt att Uppsala universitet inte låtit doktoranden vara kvar i ett forskningsprojekt när denna begärde att få byta huvudhandledare under utbildningen på forskarnivå.

Enligt UKÄ:s bedömning strider inte universitetets agerande mot bestämmelserna i högskoleförordningen. UKÄ riktar dock viss kritik mot universitetet för några brister i handläggningen av ärendet. Bland annat har doktoranden inte fått en motivering till ett beslut som universitetet fattade under handläggningen av ärendet.