Uppföljning av en anställning som adjunkt

UKÄ konstaterade i maj 2016 att det fanns allvarliga brister när det gäller hanteringen av en anställning vid Högskolan i Gävle. Högskolan följde inte beslutet från Överklagandenämnden för högskolan (ÖNH).

Två personer, en man och en kvinna, sökte samma tjänst vid Högskolan i Gävle. Efter att mannen fått tjänsten överklagade kvinnan till ÖNH som beslutade att hans anställning skulle upphöra och att kvinnan skulle få tjänsten i stället. Trots ÖNH:s beslut att avsluta mannens anställning fick han behålla den. UKÄ såg allvarligt på att Högskolan i Gävle inte har följt ett beslut från en överklagandeinstans.

En dom ändrar förutsättningarna

Den 14 december 2016 kom en dom från Arbetsdomstolen om anställningsärenden inom staten – en dom som väckt diskussion. Arbetsgivarverket har kommenterat domen och påpekat problem med lagstiftningen. Med anledning av domen menar UKÄ att förutsättningarna att uttala sig om Högskolan i Gävles hantering av detta anställningsärende har förändrats och avstår därför från vidare uttalanden om anställningen. UKÄ anser dock att domen bör leda till åtgärder från lagstiftarens sida för att komma till rätta med de problem som Arbetsgivarverket pekar på.