Allvarliga brister i anställningsärenden

Göteborgs universitet har i ett stort antal fall som sträcker sig över en lång period hanterat anställningar på felaktigt sätt.

Bland annat har universitet fattat beslut om anställningar utan att dessförinnan ha informerat om att det funnits lediga anställningar och låtit tidsbegränsade anställningar övergå till tillsvidareanställningar med hänvisning till LAS, trots att det saknats förutsättningar att tillämpa den lagen. UKÄ riktar allvarlig kritik mot Göteborgs universitet på grund av den felaktiga rättstillämpningen.

Med tanke på de allvarliga brister som framkommit i ärendet avser UKÄ att under 2018 följa upp handläggningen av anställningsärenden vid Göteborgs universitet. Detta kommer att ske genom att UKÄ granskar slumpmässigt utvalda anställningsärenden vid universitetet.

Göteborgs universitets rektor och dess styrelse har i yttranden till UKÄ beskrivit att man vidtagit ett antal universitetsövergripande förbättringsåtgärder i syfte att komma tillrätta med det felaktiga anställningsförfarande som tillämpats vid universitetet. UKÄ ser positivt på detta.