Anmälan mot KI med anledning av Paolo Macchiarinis verksamhet

En person har i ett stort antal e-postmeddelanden till UKÄ anmält Karolinska institutet (KI). 

UKÄ utövar tillsyn över universitet och högskolor. Detta gör UKÄ genom att kontrollera att lärosätena följer de författningar som gäller för verksamheten. UKÄ utreder dock inte frågor som kan prövas av en domstol eller av en annan myndighet. 

Med anledning av anmälningar mot Karolinska institutet (KI) granskar UKÄ hur KI tillämpat olika regler i Macchiarini-ärendet. I samband med ärendet har UKÄ i en remiss ställt frågor till KI:s styrelse.

Läs mer om UKÄ:s remiss till KI:s styrelse