Kunskapskontroller i individuell handlingsplan ska inte blandas ihop med vanlig examination

UKÄ riktar kritik mot Karolinska institutet, KI, för hanteringen av en student som går en kompletterande utbildning för tandläkare.

Studenten fick avbryta den kliniska färdighetsträningen och KI upprättade en individuell handlingsplan för studenten.

UKÄ anser bland annat att KI inte skilt på de kunskapskontroller som ingått i den individuella handlingsplanen och de ordinarie examinationer som ingår i utbildningen. Det har skapat osäkerhet om vad som gällt för studentens fortsatta studier på utbildningen.