Otillåtna regler om återbetalning av studieavgifter

Umeå universitet och Linnéuniversitet har nekat utländska studenter återbetalning av studieavgiften genom att hänvisa till egna regler.

När två studenter vid universiteten kom in med varsin ansökan om återbetalning av studieavgiften hävdade universiteten att de inte kunde pröva ärendena. Anledningen var att ansökningarna hade kommit in för sent. Båda universiteten hade skapat lokala regler där det står att studenten måste ansöka om att få studieavgiften återbetald inom en viss tid efter kurs-/programstart.

UKÄ konstaterar att universiteten inte har någon rätt att besluta om en sådan egen regel, som säger att en ansökan om återbetalning ska ha kommit in till lärosätet inom viss tid, för att saken ska bli prövad. UKÄ begär att de ska ta ställning till om studenterna haft särskilda skäl för att få tillbaka studieavgiften.

Linnéuniversitet krävde dessutom att studenten skulle fylla i ett formulär, enligt deras lokala riktlinjer. Något som universitetet inte heller har någon befogenhet att göra.

Högskolor och universitet har rätt att ta ut en studieavgift av vissa utländska studenter som är från länder utanför EU och EES.