Möjligt att inte närvara vid upprop

Stockholms universitet bör informera tydligt om möjligheten att inte närvara vid upprop.

I en anmälan till UKÄ kritiserar en person Stockholms universitet för att ha orimliga regler. Enligt anmälaren nekar universitetet studenterna att påbörja studierna om de inte kan närvara själva eller kan skicka ett ombud, vid uppropet.

I kallelsen till uppropet stod att om ingen av dessa personer dök upp skulle den antagne förlora sin utbildningsplats.

Laga förfall

Stockholms universitet svarar i ett yttrande att studenterna kan få börja juristprogrammet ändå, om laga förfall finns. Vilket innebär sjukdom, avbrott i trafiken eller andra händelser som man inte har kunnat förutse.

UKÄ anser att universitet måste informera om detta tydligt, vilket inte var fallet, samt utgår ifrån att universitetet vidtar de åtgärder som behövs. UKÄ uppmärksammar också Utbildningsdepartementet på att det är angeläget att förtydliga bestämmelserna om högskolornas rätt att utfärda egna föreskrifter om bland annat obligatoriskt upprop.