Lottning vid urval kan bara göras när meriterna är likvärdiga

Frågan om användande av lottning och vad som kan anses vara likvärdiga meriter har utretts av UKÄ med anledning av en anmälan mot Uppsala universitet som tillämpat lottning på ett sätt som UKÄ anser inte är korrekt.

Högskoleförordningens regler om urval till en utbildning syftar till att rangordna sökande utifrån deras meriter. En sådan rangordning leder till att de med bättre meriter antas före de med sämre.

Om det finns sökande med likvärdiga meriter får ett lärosäte använda lottning.

Frågan om användande av lottning och vad som kan anses vara likvärdiga meriter har utretts av UKÄ med anledning av en anmälan mot Uppsala universitet som tillämpat lottning på ett sätt som UKÄ anser inte är korrekt.

UKÄ är kritiskt till att universitetets regler innebär att lottning kan göras mellan sökande som inte kan anses ha likvärdiga meriter. Uppsala universitet har uppgett att det kommer se över urvalet till det aktuella utbildningsprogrammet.