Kritik mot hantering av e-post

En student vid Högskolan i Gävle har anmält lärosätet till UKÄ, för bland annat bristfällig hantering av inkommande e-post.

Studenter vid en distanskurs i byggnadsteknik hade fått information om att studenters frågor som skickas från deras egna e-postadresser sorterades som skräppost, och därför inte skulle besvaras. Endast e-post från mejladress som högskolan hade gett studenterna skulle få ett svar, enligt högskolan.

UKÄ konstaterar att den informationen inte stämmer överens med serviceskyldigheten i förvaltningslagen och utgår från att e-post som kommer från andra adresser än högskolans egna, tas emot, och vid behov besvaras.

Högskolan i Gävle har inte heller erbjudit studenterna någon uppsamlingstentamen för den aktuella kursen, vilket inte är i enlighet med lärosätets egna riktlinjer. UKÄ utgår från att högskolan vidtar de åtgärder som behövs för att rätta till denna brist.