Allvarliga brister i anställningsärende

UKÄ konstaterar att det finns allvarliga brister när det gäller hanteringen av en anställning hos Högskolan i Gävle. Högskolan följde inte ett beslut från Överklagandenämnden för högskolan (ÖNH).

En man och en kvinna sökte samma tjänst vid Högskolan i Gävle förra året. Efter att mannen fått arbetet överklagade kvinnan till ÖNH. Nämnden beslöt då att hans anställning skulle upphöra och att kvinnan skulle få tjänsten i stället. Trots ÖNH:s beslut att avsluta mannens anställning fick han behålla den.

UKÄ ser allvarligt på att Högskolan i Gävle inte har följt ett beslut från en överklagandeinstans. Ämbetet anser att det är mycket anmärkningsvärt att han fick behålla sin anställning efter nämndens beslut, och att anställningen inte annonserades ut.

Senast 15 juni 2016 ska högskolan redovisa vilka åtgärder UKÄ:s uttalanden leder till.