Ingen kritik mot kommunikationspolicys

Anmälare har till UKÄ ifrågasatt om kommunikationspolicys vid tio lärosäten är förenliga med bland annat yttrande- och meddelarfriheten.

Efter anmälan har flera lärosäten på eget initiativ omarbetat sina kommunikationspolicys. UKÄ har inte funnit anledning att kritisera något av de tio dokumenten med anledning av anmälarnas synpunkter.

Anmälarna har även begärt att UKÄ skulle utreda behovet av nationella riktlinjer för kommunikationspolicys vid universitet och högskolor. UKÄ har i denna fråga hänvisat till Justitiekanslern (JK) som ska bevaka yttrandefrihetsfrågor.