Obligatorisk campusnärvaro på distansutbildning

UKÄ ger Mittuniversitetet kritik för att information om obligatorisk campusnärvaro på en distanskurs varit otydlig.

För att få godkänt betyg på distanskursen krävdes fysisk närvaro på campus vilket inte framgick av informationen i kursplanen.

UKÄ slår fast att krav på obligatorisk fysisk närvaro på en distansutbildning bör framgå av kursplanen. Mittuniversitetet instämmer i att informationen varit otydlig och avser att åtgärda problemen.