SMS ska betraktas som överklagande

UKÄ ger Södertörns högskola kritik för hanteringen av ett överklagande och för att de dröjt för länge med att expediera två beslut.

Södertörns högskola får kritik för att ett överklagande inte har hanterats enligt förvaltningslagen. UKÄ konstaterar att kraven som ställs på utformningen av ett överklagande inte är särskilt höga. Ett antal SMS som inkommit till högskolan borde ha betraktats som ett överklagande och handlagts enligt reglerna i förvaltningslagen.

Södertörns högskola får även kritik för att de dröjt drygt sex månader med att underrätta en student om innehållet i två beslut om tillgodoräknande. En student ska enligt förvaltningslagen underrättas om innehållet i ett beslut och det ska ske så snart som möjligt. I det aktuella ärendet framkom att lärosätet gjort en rapportering i LADOK. UKÄ anser att en sådan rapportering inte är en underrättelse om beslut.