Hantering av ärende angående oredlighet i forskning

Y har anmält Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) till UKÄ för lärosätets hantering av ett ärende angående oredlighet i forskning.

UKÄ riktar i detta tillsynsbeslut viss kritik mot SLU för den långa handläggningstiden av ärendet, men finner i övrigt inte tillräckliga skäl för att kritisera lärosätets hantering.

Ärendet väcker dock frågor av principiell karaktär. UKÄ anser att det nationella regelverket om oredlighet i forskning behöver ses över och överlämnar därför en kopia av beslutet till regeringen.