Masterexamen från KTH inte tillåtet som behörighetskrav

UKÄ riktar nu kritik mot KTH för att ha annonserat ut doktorandplatser som endast är öppna för sökande med en masterexamen från det egna lärosätet, något som inte är tillåtet enligt högskoleförordningen.

UKÄ har granskat antagningskraven till en forskarutbildning vid KTH. Lärosätet har anmälts för att ha annonserat om doktorandplatser som endast är öppna för sökande med en masterexamen från just KTH.

Enligt högskoleförordningen får ett lärosäte sätta särskilda behörighetskrav för antagning till en utbildning på forskarnivå, men det ska då vara krav som är helt nödvändiga för att studenten ska kunna tillgodogöra sig utbildningen. Det kan exempelvis handla om kunskaper från tidigare utbildning, särskild yrkeserfarenhet eller nödvändiga språkkunskaper. Att ha en examen från KTH räknas däremot inte som nödvändigt.

KTH har yttrat sig i ärendet och instämmer i bedömningen. Antagningen till den aktuella forskarutbildningen har nu upphört.