Basårs-student inte antagen trots garanterad plats

UKÄ kritiserar nu Karlstads universitet för att ha antagit en student till ett basår utan att direkt anta henne till en efterföljande utbildning, något som krävs enligt en förordning.

För att vara säker på att komma in på receptarieprogrammet anmälde sig en student till Tekniskt-naturvetenskapligt basår vid Karlstads universitet. Basåret skulle ge henne en garanti för att bli antagen till utbildningen.

Efter att hon påbörjat basåret fick hon dock besked om att Karlstads universitet beslutat att lägga ner receptarieutbildningen. Hon blev istället erbjuden att läsa andra utbildningar, men det var just receptarieutbildningen hon var intresserad av. Basåret vid Karlstads universitet gav inte heller rätt att läsa vid en annan högskola.

UKÄ kritiserar nu Karlstads universitet för att man inte antagit studenten på det sätt som en förordning kräver. I det här fallet blev studenten garanterad en plats på något av universitetets program inom teknik eller naturvetenskap. Hon blev däremot inte formellt antagen till en specifik efterföljande utbildning vilket krävs enligt förordningen.

UKÄ kommer att följa upp ärendet och har bett Karlstads universitet att redovisa vilka åtgärder man kommer att vidta.