Ingen rätt att fortsätta hålla student avstängd

UKÄ ger nu Södertörns högskola stark kritik för att de fortsatt hålla en student avstängd utan att ha rätt att göra det.

I mars 2014 stängde Södertörns högskola av en student från undervisningen och all annan verksamhet. I sin prövning av ärendet beslutade högskolans disciplinnämnd att avstängningen skulle gälla fram till den 12 juni samma år samt under ytterligare en period efter sommaren.

Studenten överklagade då till förvaltningsrätten som upphävde beslutet den 23 maj 2014. Enligt högskoleförordningen ska då avstängningen upphöra genast, men Södertörns högskola höll fortfarande studenten avstängd eftersom de inte uppfattade det som att avstängningen skulle upphöra omedelbart. Högskolan fortsatte även att behandla studenten som avstängd ytterligare en vecka efter att disciplinnämndens avstängningsperiod löpt ut den 12 juni 2014.

UKÄ ger nu Södertörns högskola stark kritik för att de fortsatt att behandla en student som avstängd trots att disciplinnämndens beslut om avstängning upphävts av domstol. Dessutom har avstängningen fortsatt även efter att den avstängningsperiod som högskolan själva satt löpt ut.