Begränsning av antalet provtillfällen

Södertörns högskola har på ett flertal kurser inom lärarutbildningen infört begränsningar av antalet prov- och praktiktillfällen. Huvudregeln säger däremot att detta inte ska begränsas om det inte innebär ett orimligt slöseri med resurser för högskolan.

UKÄ har granskat ärendet som innehåller en anmälan mot förskollärarutbildningen med interkulturell profil. I sitt yttrande till ämbetet skriver Södertörns högskola att det inte finns någon anledning till begränsningar av antalet provtillfällen på utbildningar som inte innehåller verksamhetsförlagd utbildning. Därför kommer kursplanerna för utbildningen nu att revideras. UKÄ ser positivt på detta men Södertörns högskola får ändå kritik för att revideringen sker först efter att det kommit en anmälan.

När det gäller begränsning av antalet praktiktillfällen inom utbildningar som innehåller verksamhetsförlagd utbildning anser högskolan att detta är befogat, eftersom varje sådant tillfälle är förknippat med särskilda resurser och kostnader. Detta ifrågasätter inte UKÄ i sin bedömning.