Anmälan om bristande information

UKÄ kritiserar Umeå universitet för att inte ha informerat tillräckligt tydligt kring vilka ämnen som kan kombineras inom ämneslärarprogrammet.

Hösten 2013 blev en student antagen till ämneslärarprogrammet vid Umeå universitet. Studenten ville kombinera sitt ingångsämne idrott och hälsa med samhällskunskap som andra ämne. Vid terminsstart fick studenten dock beskedet att universitetet inte kunde garantera att denna kombination av ämnen inom programmet var möjlig. Detta trots att det på universitetets webbplats funnits information ända fram till juni 2013 om att det skulle gå att kombinera ämnena inom utbildningen.

UKÄ konstaterar att Umeå universitetet inte har gjort några formella fel vid antagningen och beslutet om ämnet samhällskunskap. Universitetet får däremot kritik för att de inte informerat om förändringarna på ett tillräckligt tydligt sätt.