Student missnöjd med hantering av masterprogram

En student har framfört klagomål på hanteringen av ett masterprogram på Malmö högskola.

Enligt studenten ska högskolan lagt ner utbildningen förra året utan att ha informerat de studenter som ännu inte har läst klart programmet. Det har även varit oklart om vissa studenter ska få slutföra sin utbildning och ta sin examen, trots att de enbart har uppsatsen kvar.

Av handlingarna framgår att Malmö högskola har beslutat att stoppa antagningen till programmet i mars 2013, men att de planerar att programmet åter ska ges från hösten 2017. De studenter som redan har påbörjat utbildningen har nu fått möjlighet att slutföra sina studier. Högskolan har även medgett att informationen till vissa studenter har varit bristfällig.

UKÄ framhåller i sin bedömning att ämbetet inte kan ha några synpunkter på att en utbildning läggs ner, ändras eller slutar att ges inom en viss period. UKÄ är däremot kritisk till att de formella förutsättningarna för att studenterna ska kunna slutföra sina studier inte har varit tillräckligt tydliga och att informationen varit bristfällig till vissa studenter. UKÄ är dock positiv till att högskolan nu har gett anmälaren och vissa andra studenter möjlighet att slutföra sina studier.