Platsfördelning strider mot urvalsreglerna

I en anmälan till UKÄ kritiseras hur platsfördelningen vid urvalet till tandläkarprogrammet på Karolinska institutet (KI) gjorts.

KI har fått tillstånd att fördela hälften av platserna till en alternativ urvalsgrupp. Anmälaren har påtalat att KI hanterar antagningen på ett sätt som gynnar den alternativa urvalsgruppen framför högskoleprovskvoten. Som ett sätt att förebygga en omfattande reservantagning vid terminsstart har KI antagit fler än vad de hade finansierade platser för. Det här så kallade överintaget har resulterat i att antalet platser som urvalsgrupperna ska fördelas på har skilt sig åt mellan första och andra urvalet, något som i sin tur lett till att en större andel från den alternativa urvalsgruppen antagits till programmet än vad urvalsreglerna i högskoleförordningen och det tillstånd KI har medger.

KI anser att en förändring skulle innebära ett slopat överintag vilket skulle vara till nackdel både för de sökande och för utbildningen. UKÄ har förståelse för den synpunkten men konstaterar att de aktuella reglerna måste följas.