Felaktigt beslut om förverkad studieplats

Malmö högskola har genom beslut om förverkad utbildningsplats fråntagit en student dennes utbildningsplats eftersom studenten hade förklarats underkänd vid sitt femte och sista examinationstillfälle.

Vid ett av dessa fem examinationstillfällen hade studenten inte deltagit. Regeln i högskoleförordningen om möjligheten till begränsning av antalet examinationstillfällen ska tolkas som att studenten ska ha genomgått examinationstillfället och blivit underkänd.

Ämbetet konstaterar också att ett lärosäte inte kan besluta om förverkande av studieplats utan endast att studenten inte är behörig till efterföljande kurs och att ett sådant beslut kan överklagas till Överklagandenämnden för högskolan. Ämbetet riktar därför stark kritik mot Malmö högskola.