Fel att sälja UGL-utbildning till enskilda näringsidkare

NN har i en anmälan begärt att UKÄ granskar det avtal som Försvarshögskolan och hon själv, i egenskap av handledare för utbildningen Utveckling av grupp och ledare (UGL), har ingått .

Hon har bland annat ifrågasatt de avgifter som hon måste betala för seminarier och material för att få nyttja varumärket UGL samt om det register som Försvarshögskolan för över handledare som genomgått utbildning för UGL är i enlighet med gällande regler. NN har även ifrågasatt den upphovsrättsliga nivån på det kursmaterial som Försvarshögskolan tillhandahåller.

Efter en anmälan har UKÄ granskat vilket rättsligt stöd Försvarshögskolan har att erbjuda utbildningen Utveckling av grupp och ledare (UGL) samt utbildningen av UGL-handledare som uppdragsutbildning.

UKÄ konstaterar efter granskningen att Försvarshögskolan har brutit mot uppdragsutbildningsförordningen genom att sälja uppdragsutbildning till enskilda näringsidkare. Enligt förordningen får uppdragsutbildning endast säljas till juridiska personer. Försvarshögskolan ska senast den 30 september i år redovisa vilka åtgärder man vidtar.